Vertel anderen over Medior

Begrippenlijst

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je alleen rente betaalt en gedurende de gehele looptijd van de hypotheek niets aflost. Het aflossen van de hypotheek gebeurt in één keer aan het einde van de looptijd. Aflossing vóór het einde van de looptijd kan plaatsvinden in het geval van verkoop van de woning of het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Rente betaalt men gedurende de looptijd van een aflossingsvrije hypotheek enkel over het geleende bedrag. Sinds 1 januari 2013 is het voor nieuw afgesloten aflossingsvrije hypotheken niet meer mogelijk aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek.

Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek:

 • je krijgt niet te maken met constructies van gemengde verzekering en bijbehorende voorwaarden;
 • je hebt een relatief lage maandlast omdat je geen aflosverplichting hebt.

Nadelen van de aflossingsvrije hypotheek:

 • je betaalt veel rente doordat er niet tussentijds wordt afgelost;
 • je zal nooit een huis bezitten dat geheel vrij is van hypotheek;
Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je gedurende de looptijd van de hypotheek maandelijks een vast bedrag zolang de rente gelijk blijft. Het vaste bedrag dat je maandelijks kwijt bent aan de hypotheek heet de annuïteit en bestaat deels uit rente, deels uit aflossing.

Binnen de annuïteit wordt het rentedeel steeds kleiner, omdat door het aflossen de uitstaande hypotheekschuld waarover je rente betaalt daalt. De maandelijkse annuïteit blijft echter onveranderd, wat betekent dat het aflossingsdeel steeds groter wordt gedurende de looptijd, omdat het rentedeel krimpt. In het geval van een annuïteitenhypotheek blijven de bruto lasten, bij een gelijkblijvend rentepercentage, gedurende de gehele looptijd gelijk. De netto lasten nemen echter toe gedurende de looptijd, gezien de afname van het rentebedrag. Dit omdat het bedrag waarmee je profiteert van hypotheekrenteaftrek steeds lager wordt. Aan het einde van de looptijd van je hypotheek is de lening volledig afgelost.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek:

 • lage lasten in de beginperiode in vergelijk met een lineaire hypotheek;
 • groot inflatievoordeel doordat het grootste deel van de aflossing tegen het eind van de looptijd plaatsvindt en er tussentijds meermaals sprake is geweest van inflatiecorrectie in het inkomen.

Nadelen van de annuïteitenhypotheek:

 • weinig vermogensopbouw in de beginperiode;
 • stijgende netto lasten door een kleiner wordend (aftrekbaar) rentedeel;
 • in verhouding meer rente te betalen door minder snelle aflossing.

Hypotheekrenteaftrek

Met de strengere regels voor hypotheekrenteaftrek, die gelden sinds 2013, is de hypotheekmarkt iets overzichtelijker geworden. Hypotheekrente is alleen nog maar aftrekbaar als je de complete hypotheek binnen dertig jaar aflost. Dan kom je al snel uit bij een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Bankgarantie

Vaak wordt er in plaats van het storten van een waarborgsom een bankgarantie afgegeven. Dit is een verklaring van de bank dat zij de waarborgsom zullen voldoen als de koper zijn verplichtingen niet nakomt bij het aankopen van een woning.

Belastingvoordeel

In feite is een hypothecaire geldlening, ofwel hypotheek, de lening die je afsluit om een huis te kopen. Het bedrag dat je betaalt als vergoeding voor het geleende bedrag is de hypotheekrente. Hypotheekrente is meestal  fiscaal aftrekbaar. Daarom kan het afsluiten van een hypotheek fiscaal voordelig zijn, zelfs als je over eigen geld beschikt. Het geleende bedrag moet je gedurende de looptijd of op de einddatum van de hypotheek aflossen. Dit is afhankelijk van de afspraken met je hypotheekverstrekker en de gekozen hypotheekvorm.

Naast de fiscale voordelen die er aan hypotheekrenteaftrek kleven, geldt ook dat er belastingvoordeel te behalen valt bij de betaling van een gedeelte van de notariskosten die je betaalt bij het afsluiten van een hypotheek. Ook zijn de taxatiekosten, hypotheekadvieskosten en eventuele kosten voor de NHG fiscaal aftrekbaar.

Wij vertellen je hier graag meer over en kunnen je helpen bij het invullen van een voorlopige teruggaaf waardoor je maandelijks je belastingvoordeel tegemoet kunt zien. Ook de definitieve aangifte kunnen we voor je verzorgen.

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek is er sprake van een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een verpande beleggingsverzekering. Binnen deze verzekering worden de ingelegde premies belegd door de verzekeraar. In tegenstelling tot sparen brengt beleggen een risico met zich mee, omdat men vooraf niet weet wat de waarde van de belegging zal zijn aan het einde van de looptijd. Men heeft dus niet de zekerheid dat de hoogte van de verzekeringsuitkering aan het einde van de looptijd hoog genoeg is om de gehele hypotheek af te lossen. Bij een gelijkblijvend rentepercentage blijven de hypotheeklasten gedurende de gehele looptijd gelijk.

Voordelen van de beleggingshypotheek:

 • men kan voor een groot deel zelf bepalen waarin men belegt;
 • men kan profiteren van hoge rendementen op de aandelenmarkt;
 • constante maandlasten.

Nadelen van de beleggingshypotheek:

 • het is onzeker of (het beoogde deel van) de hoofdsom aan het einde van de looptijd ook daadwerkelijk kan worden afgelost;
 • het risico dat de waarde van de beleggingspolis daalt door eventuele koersdalingen op de aandelenmarkt.
Bereidstellingsprovisie

Bereidstellingsprovisie is een bedrag aan kosten dat je bij sommige banken moet betalen om de geldigheid van je hypotheekofferte te verlengen. Dit is nodig als je hypotheek niet binnen de standaard geldigheidstermijn bij de notaris gepasseerd is.

De aangeboden hypotheekrente moet dan langer voor je worden ‘vastgehouden’. Als de rente intussen stijgt dan is dat in het nadeel van de bank. Daarom moet je die kosten betalen.

Niet alle banken brengen bereidstellingsprovisie in rekening als de hypotheek niet op tijd bij de notaris passeert. Die verlengen gratis, maar berekenen dan wel kosten als de hypotheek uiteindelijk toch niet doorgaat.

Tot slot zijn er banken die geen mogelijkheid bieden om de geldigheid van de offerte te verlengen. Daar zit er niets anders op dan een nieuwe offerte aan te vragen – tegen de dan geldende hypotheekrente.

BKR toetsing

Bij het aanvragen van een (hypothecaire) geldlening is de geldverstrekker verplicht om de informatie die een cliënt verstrekt over lopende schulden en diens betalingsverleden te toetsen. Deze toetsing doet men bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Boeterente

Als je je hypotheek versneld wilt aflossen of wilt oversluiten, dan moet je in de meeste gevallen boeterente betalen. De bank legt deze boete op, omdat zij inkomsten misloopt. In veel gevallen mag je per jaar een bepaald bedrag boetevrij aflossen, vaak zo’n 10 tot 20 procent van het geleende bedrag. Over het resterende bedrag moet boeterente worden betaald. In bepaalde situaties hoeft echter geen boeterente te worden betaald, dit hangt van verschillende factoren af. Wil je hier meer over weten? Maak dan afspraak met één van onze adviseurs.

Hoeveel boeterente betalen?

De hoogte van de boeterente hangt af van diverse factoren, zoals de resterende rentevaste periode en het verschil tussen de actuele rentestanden en de rente die je nu betaalt. Als de actuele rente voor een vergelijkbare hypotheek hoger is dan de rente die je nu betaalt, dan hoeft er geen boeterente te worden betaald. Ook wanneer de rentevaste periode is afgelopen of bij verkoop van de woning hoeft er meestal geen boeterente te worden betaald. Niet alle banken brengen boeterente in rekening.

Boeterente fiscaal aftrekbaar

Boeterente is eenmalig fiscaal aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting indien de boeterente betaald wordt voor een hypotheek waarvan de hypotheekrente ook fiscaal aftrekbaar is. Zie voor meer informatie daarover de website van de Belastingdienst.

Boeterente rentemiddeling

Bij oversluiten moet de boeterente vaak in één keer worden betaald. Via rentemiddeling kan bij een aantal banken de boeterente gespreid worden betaald via een opslag op de rente. De boeterente wordt dan verrekend in het nieuwe rentepercentage.

Hypotheek

Bij een hypotheek, ofwel hypothecaire lening, hebben we het doorgaans over een lening die we afsluiten om een huis te kunnen kopen. Feitelijk is dit spreektaal want een hypotheek is een zekerheidsrecht. Als je een hypothecaire lening afsluit voor de financiering van een woning, dan geef je als geldnemer (tevens hypotheekgever) het recht van hypotheek aan de bank,  die op diens beurt geldgever (tevens hypotheeknemer) is. Het recht van hypotheek geeft de bank de zekerheid voor de terugbetaling van de lening. Jouw woning is het zogenaamde onderpand. Als je de lening niet meer kunt betalen, heeft de geldverstrekker het recht jouw woning te verkopen.

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is een belastingvoordeel dat iemand met een hypotheek op een eigen woning ontvangt van de belastingdienst. Over de hypotheek, de lening die u heeft afgesloten om uw huis te betalen, betaalt u rente. En die hypotheekrente mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting. Heeft u een eigen woning? De rente die u betaalt over lening(en) voor de eigen woning, mag u aftrekken in box 1.

Maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek

Voor welke leningen heeft u recht op hypotheekrenteaftrek? Het gaat om leningen die zijn afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfrecht, opstal of beklemming. U kunt maximaal dertig jaar gebruik maken van de aftrek van de hypotheekrente. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2001.

Hypotheek aflossen

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van onder meer uw inkomen, de WOZ-waarde van de woning, de hoogte van uw hypotheek en bijbehorende hypotheekrente. Voor nieuwe hypotheken die zijn afgesloten na 1 januari 2013 is de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Dit is met name het geval bij de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. De maximale hypotheekrenteaftrek wordt  vanaf 2013 jaarlijks met 0,5 procent per jaar afgebouwd tot maximaal 38% in 2042.

Hypotheekvormen

Het selecteren van de juiste hypotheek is niet eenvoudig. Tegenwoordig kun je kiezen uit veel verschillende hypotheekvormen. Ook al zijn de annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek op dit moment weer aantrekkelijker en gangbaarder dan ooit, voor een doorstromer kan de keuze voor de meest geschikte hypotheekvorm een zeer lastige zijn. De uitgangspunten van het aanbod in hypotheekvormen zijn te herleiden tot een vijftal basisvormen:

 • Aflossingsvrije hypotheek
 • Spaarhypotheek
 • Beleggingshypotheek
 • Levenhypotheek
 • Annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek

Je kunt ook kiezen voor een combinatie van de bovenstaande vormen. Wil je weten welke hypotheekvorm het beste bij jouw persoonlijke situatie past? Klik dan hier en wij nemen contact met je op en vertellen je alles wat je wilt weten over de beste hypotheek.

Kosten koper (k.k.)

Bij de aankoop van een bestaande woning betaal je naast de koopsom ook andere kosten. Als deze kosten voor rekening van de koper zijn, dan heet dit kosten koper. De kosten koper kosten bestaan uit overdrachtsbelasting (2% van de koopsom) en de kosten voor het opmaken van de notariële akte van levering waarin wordt beschreven wie de nieuwe eigenaar van de aangekochte woning wordt. Ook vallen de kosten voor de inschrijving van deze leveringsakte in het Kadaster onder de kosten koper. Financieringskosten worden ook vaak onder de kosten koper geschaard.

Kosten koper vs. vrij op naam (v.o.n.)

Vaak worden bestaande woningen op basis van kosten koper verkocht, waar nieuwbouwwoningen meestal vrij op naam worden verkocht. Bij vrij op naam neemt de verkoper de overdrachtskosten voor zijn rekening.

Voorbeeld kosten koper

Stel je koopt een woning van 200.0000 euro. Dan betaal je 2% van € 200.000 in de vorm van overdrachtsbelasting, € 4.000. Daarnaast betaal je de notariskosten omdat de notaris de woning op jouw naam moet zetten middels de akte van levering. Hoeveel de notariskosten bedragen, verschilt per notaris. Je kunt uitgaan van ongeveer € 600 voor een leveringsakte inclusief bijkomende kosten als BTW, recherche- en inschrijvingskosten. De kosten koper bedragen in dit geval € 4.600. Maak je gebruik van een aankoopmakelaar, dan kun je diens kosten bij de kosten koper optellen. Tel je ook de financieringskosten mee, dan kom je in totaal op ongeveer 5 à 6% van € 200.000.

Wil je weten welke kosten jij tegenkomt bij de aankoop van je huis? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs en we vertellen je er alles over.

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek is sprake van een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een gemengde levensverzekering. De uitkering van de verzekering (ofwel aan het einde van de looptijd, ofwel bij overlijden) wordt gebruikt om de levenhypotheek af te lossen. Alleen huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een levenhypotheek op hun huis hebben, kunnen nog gebruik maken van deze hypotheekvorm met behoud van hypotheekrenteaftrek.

Hypotheeklasten gelijk bij levenhypotheek

Bij een levenhypotheek los je gedurende de gehele looptijd niet af op de hypotheek. De hypotheeklasten bestaan enerzijds uit rente, anderzijds bestaat dit bedrag uit een premie voor de levensverzekering (een beleggingsdeel en een overlijdensrisicoverzekering). De bruto en netto hypotheeklasten blijven, bij gelijkblijvende rente, de gehele looptijd gelijk.

Strengere regels levenhypotheek

Het grote voordeel van de levenhypotheek was het fiscale voordeel. Bij een levenhypotheek werd gedurende de looptijd van de hypotheek niks afgelost, maar pas aan het einde van de overeenkomst. Hierdoor werd maximaal geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Dit is sinds 2013 veranderd en alleen diegene die al een levenhypotheek had op of voor 31-12-2012, mogen deze bestaande levenhypotheek nog oversluiten of omzetten zonder daarbij hun recht op hypotheekrenteaftrek te verliezen.

Voordelen van de levenhypotheek:

 • bij een winstdelende polis deel je mee in de winst van de verzekeraar;
 • bij gelijkblijvende rente blijven zowel de bruto als netto lasten gedurende de looptijd gelijk.

Nadelen van de levenhypotheek:

 • geen zekerheid over de hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd, het is dus onzeker of (het beoogde deel van) de hoofdsom daadwerkelijk kan worden afgelost;
 • de hoogte van de afkoopwaarde van de polis bij tussentijdse beëindiging is niet vooraf vast te stellen en dus onzeker
Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek los je een vast bedrag per maand af op de openstaande lening. De lening daalt dus iedere maand en dat heeft gevolgen voor de te betalen rente. Het maandelijks af te lossen bedrag blijft dus gedurende de gehele looptijd hetzelfde, terwijl het bedrag dat je maandelijks aan rente betaalt steeds lager wordt. Bij een lineaire hypotheek dalen gedurende de looptijd dus zowel de bruto als de netto lasten. Je weet waar je aan toe bent en je bent er zeker van dat je na dertig jaar schuldenvrij bent.

Voordelen van de lineaire hypotheek:

 • veel vermogensopbouw in relatief korte tijd;
 • gedurende de looptijd dalen de lasten, bijvoorbeeld handig wanneer je een inkomensdaling voorziet;
 • in totaliteit minder rente te betalen dan bij andere hypotheekvormen.

Nadelen van de lineaire hypotheek:

 • hogere lasten in de beginperiode in vergelijk met een annuïteitenhypotheek;
 • weinig inflatievoordeel doordat in de beginjaren relatief veel wordt afgelost, profiteert men minder van de waardevermindering van het hypotheekbedrag.

Hypotheekrenteaftrek

Met de invoering van strengere regels voor de hypotheekrenteaftrek in 2013, is er heel wat veranderd binnen de hypotheekmarkt. Hypotheekrente is alleen nog maar aftrekbaar als je de complete hypotheek binnen dertig jaar aflost. De nieuwe regels maken de hypotheekmarkt iets overzichtelijker. Was vroeger de spaarhypotheek erg populair, nu kun je eigenlijk alleen kiezen voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek als je in aanmerking wilt komen voor hypotheekrenteaftrek. Andere hypotheekvormen bestaan nog wel, maar zijn niet meer in trek en verdwijnen langzaam.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Omdat de banken minder risico lopen wanneer iemand een hypotheek met NHG heeft, kunnen huiseigenaren dankzij de Nationale Hypotheek Garantie profiteren van een korting op de hypotheekrente. Deze korting kan oplopen tot ruim 1% per jaar. NHG is onder andere mogelijk bij de aankoop en/of de verbetering van je woning.

Wat houdt NHG precies in?

Mocht je op een gegeven moment niet meer aan je verplichtingen kunnen voldoen, bijvoorbeeld als je inkomen daalt door onvrijwillige werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid, dan kan de woning uiteindelijk moeten worden verkocht. Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen zal het Waarborgfonds het verschil betalen aan de geldverstrekker. Je hebt dan een schuld bij het Waarborgfonds.

Voorwaarden NHG

De voorwaarden voor een hypotheek met NHG veranderen vaak jaarlijks. Op dit moment mag bij het kopen van een woning de koopsom niet meer bedragen € 290.000, per 1 januari 2020 zal dit worden verhoogd naar €310.000. De hypotheek mag niet meer bedragen dan €307.400, dit bedrag stijgt per 1 januari 2020 naar maximaal €328.600 als je ook energiebesparende voorzieningen gaat treffen. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar je financiële situatie en je verplichtingen om te bepalen welk bedrag je verantwoord kan lenen.

Overbruggingshypotheek

Een overbruggingskrediet is een tijdelijke financiering om de periode tussen aan- en verkoop te overbruggen. Dit krediet is benodigd als je de aankoop van een nieuwe woning geheel of gedeeltelijk wilt bekostigen met de opbrengst van je oude woning en deze woning nog niet verkocht is op het moment van de koop van de nieuwe woning.

Overdrachtsbelasting

Heb je een huis gekocht? Dan heb je te maken met overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting moet worden betaald door de koper van een bestaande woning. De overdrachtsbelasting voor woningen bedraagt 2% van de koopsom en wordt door de notaris aan de fiscus afgedragen. In geval van een nieuw te bouwen woning is er doorgaans geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koper van een nieuwbouwwoning moet in dit geval wel BTW betalen, dit is vaak bij de koopprijs inbegrepen.

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting

In enkele gevallen kun je vrijgesteld worden van de plicht om overdrachtsbelasting te moeten betalen. Wil je daar meer over weten, maak dan een afspraak met één van onze adviseurs.

Rente

Rente is de vergoeding die verschuldigd is voor het lenen van geld. Heb je geld nodig om een huis te financieren, dan kun je een hypotheek afsluiten. Dat kan bij diverse hypotheekverstrekkers. Vaak zijn dit banken. Hypotheekverstrekkers willen uiteraard verdienen op de lening die je afsluit en vragen daarom rente. Elke hypotheekverstrekker heeft andere voorwaarden bij het afsluiten van een lening. Ook de rente verschilt per hypotheekverstrekker. Hypotheekrentes vergelijken loont dus.

Rente wisselt

Het rentetarief is onder meer afhankelijk van:
– De actuele hypotheekrente
– De door de hypotheekverstrekker geleverde zekerheden
– De rentevaste periode
– De marktwaarde van de woning
– Wel of geen NHG

Rente vastzetten

Je kunt de rente voor een periode vast laten zetten. De populairste variant hierop is tien jaar vast. Met de lage actuele hypotheekrente kiezen steeds meer huizenbezitters ervoor om hun rente zelfs nog langer vast te laten zetten: twintig of zelfs dertig jaar. Mocht de rente stijgen, dan blijven deze huizenbezitters toch profiteren van lagere maandlasten. Bovendien hebben ze zekerheid over de hoogte van de maandlasten.  Liever de rente niet vast zetten? Dan kun je kiezen voor een variabele rente. Die is doorgaans lager dan bij een rentevaste periode maar biedt dus geen zekerheid over de hoogte van de maandlasten.

Hoe krijg je een lage rente?

Hoe minder je leent, hoe lager het risico is voor de bank en daarmee jouw hypotheekrente. Als je minder leent dan de marktwaarde van de woning dan krijg je een lagere rente aangeboden. Ook de looptijd van de rente telt mee in de hoogte van de hypotheekrente. Bovendien krijg je vaak korting op de rente als je een hypotheek afsluit met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Soms biedt de bank of verzekeraar ook korting als je een ‘uitgeklede’ hypotheek afsluit. Hierbij zijn bepaalde voorwaarden geschrapt, bijvoorbeeld het recht om boetevrij af te lossen bij verhuizen.

Rentemiddeling

Rentemiddeling is het vaststellen van een nieuw rentepercentage door het rentepercentage van de voorgaande hypotheekperiode op te tellen bij het nieuwe rentepercentage en beide (gewogen) te delen. Ofwel: bij rentemiddeling wordt het contract van de rentevaste periode opengebroken zodat er geprofiteerd kan worden van een lagere hypotheekrente. Steeds meer banken bieden rentemiddeling aan.

Rentemiddeling, wat kun je ermee?

Heb je een aantal jaar geleden een hypotheek afgesloten en de rente voor minimaal tien jaar laten vastzetten? Dan baal je nu waarschijnlijk flink van het huidige lage rentepercentage. Soms kun je echter iets doen aan je oude, hoge rente. Steeds meer banken staan open voor rentemiddeling. Zeker als je nog een flink aantal jaar vastzit aan je huidige rente, is het de moeite waard om te middelen. Hierdoor krijg je snel lagere maandlasten. Het voordeel op de maandlasten kan oplopen tot wel enkele honderden euro’s per maand.

Boeterente

Rentemiddeling is eigenlijk het vervroegd openbreken van een contract. Daarvoor betaal je een boete. De hypotheekverstrekker is ten slotte uitgegaan van bepaalde inkomsten en die zijn in één klap een stuk lager. De boeterente wordt opgenomen in het nieuwe rentepercentage. Zo hoef je de boete niet ineens te betalen, maar wordt deze uitgesmeerd over een langere periode. Laat je goed adviseren over de rentemiddeling: je voordeel moet uiteraard wel hoger zijn dan de boete en bijkomende kosten.

Renteverlies tijdens de bouw

Als je een nieuwbouwhuis gaat kopen krijg je vaak te maken met renteverlies tijdens de bouw. Om je verder te informeren over renteverlies tijdens de bouw kun je onderstaande tips doornemen. De tips over renteverlies tijdens de bouw geven je een helder beeld en laten je zien welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het renteverlies tijdens de bouw.

Financiering nieuwbouwhuis
Voor het financieren van een nieuwbouwhuis zal de koopsom op een andere manier worden gefinancierd dan wanneer het om een bestaande woning zou gaan. Bij nieuwbouw wordt de koopsom namelijk niet in een keer voldaan, maar wordt deze in delen betaalbaar gesteld. Elke keer als er een bepaalde fase is bereikt met betrekking tot de bouw van de woning wordt een vooraf vastgesteld percentage van de hypotheek betaald aan de bouwer van de nieuwbouwwoning.

Bouwdepot
Op het moment dat de notariële akte van de aankoop van de nieuwbouwwoning bij de notaris wordt gepasseerd en er is nog niet gestart met de bouw zal alleen de grondprijs worden betaald. Het hele bedrag van de hypotheek wordt wel gepasseerd bij de notaris. Het verschil tussen de hypotheek en het bedrag dat nodig is wordt in een bouwdepot gestort. Als er al wel met de bouw begonnen is dan zullen de bedragen van de al verstreken bouwtermijnen betaalbaar moeten worden gesteld. Steeds als een bepaalde fase van de bouw is afgerond ontvangt de koper van de nieuwbouwwoning rekeningen van de aannemer die vervolgens uit het bouwdepot kunnen worden betaald.

Renteverlies tijdens de bouw
Vanaf het moment dat de hypotheekakte bij de notaris is gepasseerd zal er een maandelijkse betaling van de hypotheeklasten moeten plaatsvinden. Het moge duidelijk zijn dat bij aanvang van de bouw de hypotheeklasten lager zullen zijn en naarmate de bouw vordert de hypotheeklasten zullen stijgen. Doordat het bouwdepot steeds kleiner wordt naarmate de werkzaamheden vorderen zal de rentevergoeding steeds lager worden. Aangezien de debetrente wel een constante factor is zal er dus renteverlies ontstaan tijdens de bouwperiode. Het renteverlies kan echter worden meegefinancierd door middel van een hogere hypotheek.

Dubbele woonlasten ivm renteverlies tijdens de bouw
De hypotheeklasten stijgen dus steeds en dan is er dus sprake van toenemende dubbele woonlasten. Als de dubbele woonlasten te hoog worden dan kan de te betalen rente gedurende de bouwperiode ook meegefinancierd worden in de hypotheek.

Fiscaal aftrekbaar
De lening waarmee het renteverlies wordt gecompenseerd is een zogenaamde Box 3 lening. Hierdoor is de rente over deze lening waarmee het renteverlies gecompenseerd wordt niet aftrekbaar voor de belasting. Het renteverlies tijdens de bouw zelf is wel gewoon aftrekbaar.

Berekenen van renteverlies
Het is niet mogelijk vooraf exact te berekenen hoeveel het renteverlies zal zijn. Gemiddeld is er echter sprake van renteverlies van 3 procent tot 6 procent van de stichtingskosten.

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek is sprake van een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een gemengde levensverzekering. Je spaart door middel van de premie van de levensverzekering, om aan het einde van de looptijd een bedrag te kunnen aflossen op de geldlening. Over het geld dat je spaart binnen de levensverzekering ontvang je een percentage aan rente dat even hoog is als het rentepercentage dat je betaalt over de uitstaande lening. Met deze levensverzekering wordt een vooraf vastgesteld eindkapitaal gegarandeerd tijdens de looptijd bij elkaar gespaard.

Voordelen van de spaarhypotheek:

 • het effect van renteveranderingen op de maandlasten wordt gedempt doordat de hoogte van de hypotheekrente gelijk is aan de hoogte van de spaarrente;
 • de zekerheid dat aan het einde van de looptijd (het beoogde deel van) de hoofdsom wordt afgelost;

Nadelen van de spaarhypotheek:

 • moeilijk over te sluiten omdat dit negatieve financiële consequenties met zich mee kan brengen;
 • relatief hogere hypotheekrente.

Geen hypotheekrenteaftrek meer

De spaarhypotheek was een paar jaar geleden een gewild product. Sinds 2013 is het met een nieuwe spaarhypotheek niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek en is de spaarhypotheek niet meer in trek.

Startershypotheek

Wanneer je als starter op de woningmarkt je eerste huis wilt gaan kopen dan is het van extra groot belang dat je duidelijke uitleg krijgt over alles wat bij deze belangrijke aankoop komt kijken. Bij Medior financieel advies begrijpen wij dit belang als geen ander. Onze hypotheekspecialist is op de hoogte van de specifieke mogelijkheden en regelingen die er voor jou als starter zijn om de aankoop van je eerste woning een succes te laten worden. Wil je voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten je in de weg? Met de Starterlening kun je, in de meeste gevallen, toch de woning kopen die je op het oog hebt.

Wat is een Starterslening?
De Starterslening, aangeboden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en jouw gemeente, overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van jouw woning en het bedrag dat je bij je bank maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van je inkomen, je eigen vermogen en de voorwaarden van jouw gemeente. De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoef je geen rente en aflossing te betalen. Hierna betaal je in principe rente en aflossing. Indien je denkt de maandlast niet te kunnen betalen, dan kun je, tegen betaling, bij het SVn een hertoets aanvragen en ga je een maandlast betalen die past bij het inkomen dat je op dat moment hebt, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.

Starters maken of breken de huizenmarkt
Een Starterslening moet voor starters de drempel verlagen om een huis te kopen. Vooral de starters op de huizenmarkt die ook nog starter zijn op de arbeidsmarkt, ondervinden vaak moeite om een hypotheek af te sluiten. Dat kan desastreus zijn voor de huizenmarkt, want de starters moeten zorgen voor beweging in de huizenmarkt. Doordat starters de huizenmarkt gaan betreden, kan de verkoper van de betreffende woning weer doorstromen naar een andere woning. De starter is dus eigenlijk het begin van een ketting aan woningverkopen.

Welke eisen gelden er voor de Starterslening?
Zoals de naam al doet vermoeden geldt als eerste eis dat je een starter moet zijn op de huizenmarkt. Je hebt dus niet eerder een huis gekocht. Het huis moet bewoond worden door de aanvrager, en de aanvrager is minimaal 18 jaar oud. De beoordeling van een aanvraag ligt in eerste instantie bij de gemeente. Niet in alle gemeenten wordt de starterslening aangeboden.
Wil je weten of de Starterslening beschikbaar is in de gemeente waar jij je woning wilt kopen?
Klik dan hier en kijk op de kaart om te zien of de Starterslenig beschikbaar is in jouw gemeente.

Wat doen wij voor jou?
Medior financieel advies ziet de moeilijkheden die starters op de woningmarkt ondervinden. We zetten al onze kennis en know-how in om de mogelijkheden te benutten en starters te helpen bij de aankoop van hun eerste woning.?Voor starters bieden wij veel extra’s, bijvoorbeeld:
•  speciaal Starterstarief voor het taxatierapport
•  speciaal Starterstarief voor de notaris
•  aanvraagtraject voor de Starterslening verzorgen wij zelfs geheel kosteloos
Deskundig advies en maximale service vind je bij de beste hypotheekadviseur van Groningen. Hypotheekspecialist voor starters.

Vrij op naam (v.o.n.)

Als een woning vrij op naam wordt verkocht dan neemt de verkoper de overdrachtskosten voor zijn rekening. Denk hierbij aan overdrachtsbelasting en notariskosten voor de leveringsakte. Nieuwbouwwoningen worden over het algemeen vrij op naam verkocht en bestaande bouw wordt verkocht op basis van kosten koper (k.k.).

Wil je weten welke kosten jij tegenkomt bij de aankoop van je huis? Maak dan hier een afspraak met één van onze adviseurs en we vertellen je er alles over.

Waarborgsom

Vaak vraagt de verkoper van een woning de koper een waarborgsom te storten. De waarborgsom bedraagt meestal 10% van de overeengekomen koopprijs en geeft de verkoper extra zekerheid. Het is gebruikelijk de waarborgsom bij de notaris te deponeren en deze te verrekenen bij de eigendomsoverdracht. Als je de waarborgsom rechtsreeks aan de verkoper zou betalen en deze gaat in de tussentijd failliet, dan ben je je geld kwijt. In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van een bankgarantie in plaats van een waarborgsom.

Wil je meer weten of advies?

Wij vergelijken 100% onafhankelijk alle banken en verzekeraars met elkaar en vinden daardoor altijd de beste hypotheek!