Vertel anderen over Medior

De verstrekte informatie op onze website en in onze e-mails wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Medior financieel advies aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Medior financieel advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van onze website, e-mail servers of de modules die in deze website worden gebruikt. Aan de berekeningen die met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Medior Financieel Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige (in)directe (gevolg)schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of e-mails of de informatie die hierin wordt verstrekt.

Wij wijzen u erop dat e-mailberichten kunnen worden onderschept, gewijzigd of vernietigd, en hoewel wij maatregelen hebben getroffen om de integriteit van onze communicatie te waarborgen, kunnen wij niet garanderen dat deze e-mail vrij is van virussen, malware, spyware of andere schadelijke componenten. Het is uw verantwoordelijkheid om adequate beveiligingsmaatregelen te treffen en antivirussoftware te gebruiken.

Wij stellen alles in het werk om misbruik te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Deze sites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiĆ«ren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Wil je meer weten of advies?

Wij vergelijken 100% onafhankelijk alle banken en verzekeraars met elkaar en vinden daardoor altijd de beste hypotheek!