Vertel anderen over Medior

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je gedurende de looptijd van de hypotheek maandelijks een vast bedrag zolang de rente gelijk blijft. Het vaste bedrag dat je maandelijks kwijt bent aan de hypotheek heet de annuïteit en bestaat deels uit rente, deels uit aflossing.

Binnen de annuïteit wordt het rentedeel steeds kleiner, omdat door het aflossen de uitstaande hypotheekschuld waarover je rente betaalt daalt. De maandelijkse annuïteit blijft echter onveranderd, wat betekent dat het aflossingsdeel steeds groter wordt gedurende de looptijd, omdat het rentedeel krimpt. In het geval van een annuïteitenhypotheek blijven de bruto lasten, bij een gelijkblijvend rentepercentage, gedurende de gehele looptijd gelijk. De netto lasten nemen echter toe gedurende de looptijd, gezien de afname van het rentebedrag. Dit omdat het bedrag waarmee je profiteert van hypotheekrenteaftrek steeds lager wordt. Aan het einde van de looptijd van je hypotheek is de lening volledig afgelost.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek:

  • lage lasten in de beginperiode in vergelijk met een lineaire hypotheek;
  • groot inflatievoordeel doordat het grootste deel van de aflossing tegen het eind van de looptijd plaatsvindt en er tussentijds meermaals sprake is geweest van inflatiecorrectie in het inkomen.

Nadelen van de annuïteitenhypotheek:

  • weinig vermogensopbouw in de beginperiode;
  • stijgende netto lasten door een kleiner wordend (aftrekbaar) rentedeel;
  • in verhouding meer rente te betalen door minder snelle aflossing.

Hypotheekrenteaftrek

Met de strengere regels voor hypotheekrenteaftrek, die gelden sinds 2013, is de hypotheekmarkt iets overzichtelijker geworden. Hypotheekrente is alleen nog maar aftrekbaar als je de complete hypotheek binnen dertig jaar aflost. Dan kom je al snel uit bij een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Wij vergelijken 100% onafhankelijk alle banken en verzekeraars met elkaar en vinden daardoor altijd de beste hypotheek!