Vertel anderen over Medior

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is een belastingvoordeel dat iemand met een hypotheek op een eigen woning ontvangt van de belastingdienst. Over de hypotheek, de lening die u heeft afgesloten om uw huis te betalen, betaalt u rente. En die hypotheekrente mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting. Heeft u een eigen woning? De rente die u betaalt over lening(en) voor de eigen woning, mag u aftrekken in box 1.

Maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek

Voor welke leningen heeft u recht op hypotheekrenteaftrek? Het gaat om leningen die zijn afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfrecht, opstal of beklemming. U kunt maximaal dertig jaar gebruik maken van de aftrek van de hypotheekrente. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2001.

Hypotheek aflossen

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van onder meer uw inkomen, de WOZ-waarde van de woning, de hoogte van uw hypotheek en bijbehorende hypotheekrente. Voor nieuwe hypotheken die zijn afgesloten na 1 januari 2013 is de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Dit is met name het geval bij de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. De maximale hypotheekrenteaftrek wordt  vanaf 2013 jaarlijks met 0,5 procent per jaar afgebouwd tot maximaal 38% in 2042.

Wij vergelijken 100% onafhankelijk alle banken en verzekeraars met elkaar en vinden daardoor altijd de beste hypotheek!