Vertel anderen over Medior

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek is sprake van een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een gemengde levensverzekering. De uitkering van de verzekering (ofwel aan het einde van de looptijd, ofwel bij overlijden) wordt gebruikt om de levenhypotheek af te lossen. Alleen huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een levenhypotheek op hun huis hebben, kunnen nog gebruik maken van deze hypotheekvorm met behoud van hypotheekrenteaftrek.

Hypotheeklasten gelijk bij levenhypotheek

Bij een levenhypotheek los je gedurende de gehele looptijd niet af op de hypotheek. De hypotheeklasten bestaan enerzijds uit rente, anderzijds bestaat dit bedrag uit een premie voor de levensverzekering (een beleggingsdeel en een overlijdensrisicoverzekering). De bruto en netto hypotheeklasten blijven, bij gelijkblijvende rente, de gehele looptijd gelijk.

Strengere regels levenhypotheek

Het grote voordeel van de levenhypotheek was het fiscale voordeel. Bij een levenhypotheek werd gedurende de looptijd van de hypotheek niks afgelost, maar pas aan het einde van de overeenkomst. Hierdoor werd maximaal geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Dit is sinds 2013 veranderd en alleen diegene die al een levenhypotheek had op of voor 31-12-2012, mogen deze bestaande levenhypotheek nog oversluiten of omzetten zonder daarbij hun recht op hypotheekrenteaftrek te verliezen.

Voordelen van de levenhypotheek:

  • bij een winstdelende polis deel je mee in de winst van de verzekeraar;
  • bij gelijkblijvende rente blijven zowel de bruto als netto lasten gedurende de looptijd gelijk.

Nadelen van de levenhypotheek:

  • geen zekerheid over de hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd, het is dus onzeker of (het beoogde deel van) de hoofdsom daadwerkelijk kan worden afgelost;
  • de hoogte van de afkoopwaarde van de polis bij tussentijdse beëindiging is niet vooraf vast te stellen en dus onzeker
Wij vergelijken 100% onafhankelijk alle banken en verzekeraars met elkaar en vinden daardoor altijd de beste hypotheek!