Vertel anderen over Medior

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek los je een vast bedrag per maand af op de openstaande lening. De lening daalt dus iedere maand en dat heeft gevolgen voor de te betalen rente. Het maandelijks af te lossen bedrag blijft dus gedurende de gehele looptijd hetzelfde, terwijl het bedrag dat je maandelijks aan rente betaalt steeds lager wordt. Bij een lineaire hypotheek dalen gedurende de looptijd dus zowel de bruto als de netto lasten. Je weet waar je aan toe bent en je bent er zeker van dat je na dertig jaar schuldenvrij bent.

Voordelen van de lineaire hypotheek:

  • veel vermogensopbouw in relatief korte tijd;
  • gedurende de looptijd dalen de lasten, bijvoorbeeld handig wanneer je een inkomensdaling voorziet;
  • in totaliteit minder rente te betalen dan bij andere hypotheekvormen.

Nadelen van de lineaire hypotheek:

  • hogere lasten in de beginperiode in vergelijk met een annuïteitenhypotheek;
  • weinig inflatievoordeel doordat in de beginjaren relatief veel wordt afgelost, profiteert men minder van de waardevermindering van het hypotheekbedrag.

Hypotheekrenteaftrek

Met de invoering van strengere regels voor de hypotheekrenteaftrek in 2013, is er heel wat veranderd binnen de hypotheekmarkt. Hypotheekrente is alleen nog maar aftrekbaar als je de complete hypotheek binnen dertig jaar aflost. De nieuwe regels maken de hypotheekmarkt iets overzichtelijker. Was vroeger de spaarhypotheek erg populair, nu kun je eigenlijk alleen kiezen voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek als je in aanmerking wilt komen voor hypotheekrenteaftrek. Andere hypotheekvormen bestaan nog wel, maar zijn niet meer in trek en verdwijnen langzaam.

Wij vergelijken 100% onafhankelijk alle banken en verzekeraars met elkaar en vinden daardoor altijd de beste hypotheek!