Vertel anderen over Medior

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Omdat de banken minder risico lopen wanneer iemand een hypotheek met NHG heeft, kunnen huiseigenaren dankzij de Nationale Hypotheek Garantie profiteren van een korting op de hypotheekrente. Deze korting kan oplopen tot ruim 1% per jaar. NHG is onder andere mogelijk bij de aankoop en/of de verbetering van je woning.

Wat houdt NHG precies in?

Mocht je op een gegeven moment niet meer aan je verplichtingen kunnen voldoen, bijvoorbeeld als je inkomen daalt door onvrijwillige werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid, dan kan de woning uiteindelijk moeten worden verkocht. Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen zal het Waarborgfonds het verschil betalen aan de geldverstrekker. Je hebt dan een schuld bij het Waarborgfonds.

Voorwaarden NHG

De voorwaarden voor een hypotheek met NHG veranderen vaak jaarlijks. Op dit moment mag bij het kopen van een woning de koopsom niet meer bedragen € 290.000, per 1 januari 2020 zal dit worden verhoogd naar €310.000. De hypotheek mag niet meer bedragen dan €307.400, dit bedrag stijgt per 1 januari 2020 naar maximaal €328.600 als je ook energiebesparende voorzieningen gaat treffen. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar je financiële situatie en je verplichtingen om te bepalen welk bedrag je verantwoord kan lenen.

Wij vergelijken 100% onafhankelijk alle banken en verzekeraars met elkaar en vinden daardoor altijd de beste hypotheek!