Vertel anderen over Medior

Renteverlies tijdens de bouw

Als je een nieuwbouwhuis gaat kopen krijg je vaak te maken met renteverlies tijdens de bouw. Om je verder te informeren over renteverlies tijdens de bouw kun je onderstaande tips doornemen. De tips over renteverlies tijdens de bouw geven je een helder beeld en laten je zien welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het renteverlies tijdens de bouw.

Financiering nieuwbouwhuis
Voor het financieren van een nieuwbouwhuis zal de koopsom op een andere manier worden gefinancierd dan wanneer het om een bestaande woning zou gaan. Bij nieuwbouw wordt de koopsom namelijk niet in een keer voldaan, maar wordt deze in delen betaalbaar gesteld. Elke keer als er een bepaalde fase is bereikt met betrekking tot de bouw van de woning wordt een vooraf vastgesteld percentage van de hypotheek betaald aan de bouwer van de nieuwbouwwoning.

Bouwdepot
Op het moment dat de notariële akte van de aankoop van de nieuwbouwwoning bij de notaris wordt gepasseerd en er is nog niet gestart met de bouw zal alleen de grondprijs worden betaald. Het hele bedrag van de hypotheek wordt wel gepasseerd bij de notaris. Het verschil tussen de hypotheek en het bedrag dat nodig is wordt in een bouwdepot gestort. Als er al wel met de bouw begonnen is dan zullen de bedragen van de al verstreken bouwtermijnen betaalbaar moeten worden gesteld. Steeds als een bepaalde fase van de bouw is afgerond ontvangt de koper van de nieuwbouwwoning rekeningen van de aannemer die vervolgens uit het bouwdepot kunnen worden betaald.

Renteverlies tijdens de bouw
Vanaf het moment dat de hypotheekakte bij de notaris is gepasseerd zal er een maandelijkse betaling van de hypotheeklasten moeten plaatsvinden. Het moge duidelijk zijn dat bij aanvang van de bouw de hypotheeklasten lager zullen zijn en naarmate de bouw vordert de hypotheeklasten zullen stijgen. Doordat het bouwdepot steeds kleiner wordt naarmate de werkzaamheden vorderen zal de rentevergoeding steeds lager worden. Aangezien de debetrente wel een constante factor is zal er dus renteverlies ontstaan tijdens de bouwperiode. Het renteverlies kan echter worden meegefinancierd door middel van een hogere hypotheek.

Dubbele woonlasten ivm renteverlies tijdens de bouw
De hypotheeklasten stijgen dus steeds en dan is er dus sprake van toenemende dubbele woonlasten. Als de dubbele woonlasten te hoog worden dan kan de te betalen rente gedurende de bouwperiode ook meegefinancierd worden in de hypotheek.

Fiscaal aftrekbaar
De lening waarmee het renteverlies wordt gecompenseerd is een zogenaamde Box 3 lening. Hierdoor is de rente over deze lening waarmee het renteverlies gecompenseerd wordt niet aftrekbaar voor de belasting. Het renteverlies tijdens de bouw zelf is wel gewoon aftrekbaar.

Berekenen van renteverlies
Het is niet mogelijk vooraf exact te berekenen hoeveel het renteverlies zal zijn. Gemiddeld is er echter sprake van renteverlies van 3 procent tot 6 procent van de stichtingskosten.

Wij vergelijken 100% onafhankelijk alle banken en verzekeraars met elkaar en vinden daardoor altijd de beste hypotheek!