Vertel anderen over Medior

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek los je een vast bedrag per maand af op de openstaande lening. De lening daalt dus iedere maand en dat heeft gevolgen voor de te betalen rente. Het maandelijks af te lossen bedrag blijft dus gedurende de gehele looptijd hetzelfde, terwijl het bedrag dat je maandelijks aan rente betaalt steeds lager … Continued

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek is sprake van een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een gemengde levensverzekering. De uitkering van de verzekering (ofwel aan het einde van de looptijd, ofwel bij overlijden) wordt gebruikt om de levenhypotheek af te lossen. Alleen huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een levenhypotheek op … Continued

Kosten koper (k.k.)

Bij de aankoop van een bestaande woning betaal je naast de koopsom ook andere kosten. Als deze kosten voor rekening van de koper zijn, dan heet dit kosten koper. De kosten koper kosten bestaan uit overdrachtsbelasting (2% van de koopsom) en de kosten voor het opmaken van de notariële akte van levering waarin wordt beschreven wie de nieuwe … Continued

Hypotheekvormen

Het selecteren van de juiste hypotheek is niet eenvoudig. Tegenwoordig kun je kiezen uit veel verschillende hypotheekvormen. Ook al zijn de annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek op dit moment weer aantrekkelijker en gangbaarder dan ooit, voor een doorstromer kan de keuze voor de meest geschikte hypotheekvorm een zeer lastige zijn. De uitgangspunten van het aanbod in … Continued

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is een belastingvoordeel dat iemand met een hypotheek op een eigen woning ontvangt van de belastingdienst. Over de hypotheek, de lening die u heeft afgesloten om uw huis te betalen, betaalt u rente. En die hypotheekrente mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting. Heeft u een eigen woning? De rente … Continued

Hypotheek

Bij een hypotheek, ofwel hypothecaire lening, hebben we het doorgaans over een lening die we afsluiten om een huis te kunnen kopen. Feitelijk is dit spreektaal want een hypotheek is een zekerheidsrecht. Als je een hypothecaire lening afsluit voor de financiering van een woning, dan geef je als geldnemer (tevens hypotheekgever) het recht van hypotheek … Continued

Boeterente

Als je je hypotheek versneld wilt aflossen of wilt oversluiten, dan moet je in de meeste gevallen boeterente betalen. De bank legt deze boete op, omdat zij inkomsten misloopt. In veel gevallen mag je per jaar een bepaald bedrag boetevrij aflossen, vaak zo’n 10 tot 20 procent van het geleende bedrag. Over het resterende bedrag moet boeterente worden betaald. … Continued

BKR toetsing

Bij het aanvragen van een (hypothecaire) geldlening is de geldverstrekker verplicht om de informatie die een cliënt verstrekt over lopende schulden en diens betalingsverleden te toetsen. Deze toetsing doet men bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Bereidstellingsprovisie

Bereidstellingsprovisie is een bedrag aan kosten dat je bij sommige banken moet betalen om de geldigheid van je hypotheekofferte te verlengen. Dit is nodig als je hypotheek niet binnen de standaard geldigheidstermijn bij de notaris gepasseerd is. De aangeboden hypotheekrente moet dan langer voor je worden ‘vastgehouden’. Als de rente intussen stijgt dan is dat … Continued

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek is er sprake van een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een verpande beleggingsverzekering. Binnen deze verzekering worden de ingelegde premies belegd door de verzekeraar. In tegenstelling tot sparen brengt beleggen een risico met zich mee, omdat men vooraf niet weet wat de waarde van de belegging zal zijn aan het einde … Continued

Wij vergelijken 100% onafhankelijk alle banken en verzekeraars met elkaar en vinden daardoor altijd de beste hypotheek!